genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106351
CI:3
  
123003
CI:17
  
227232
AIIa:8
  
227233
AIIa:9
  
227399
EII:9
  
240434
EI:10
  
240874
BI:78
  
240961
BIIa:40
  
241095
EIa:34
  
244787
BIa:103
  
244858
BIIa:61
  
244934
BIIb:29
  
245005
EIII:37
  
245006
EIII:38
  
245220
EI:2
  
253381
BIa:38
  
253433
BIIb:17
  
253522
EIa:22
  
253647
C:6
  
253794
BI:102
  
253795
BI:103
  
253833
BIII:29
  
253909
BIVa:29
  
253947
CI:77
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies