genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

655618
DIb:55
  
749611
D2JA:1
  
749612
D2JA:2
  
749613
D2JA:3
  
749614
D2JA:4
  
749615
D2JA:5
  
749616
D2JA:6
  
749617
D2JA:7
  
749618
D2JA:8
  
749619
D2JA:9
  
749620
D2JA:10
  
749621
D2JA:11
  
749622
D2JA:12
  
749623
D2JA:13
  
749624
D2JA:14
  
749625
D2JA:15
  
749626
D2JA:16
  
749627
D2JA:17
  
749628
D2JA:18
  
749629
D2JA:19
  
749630
D2JA:20
  
749631
D2JA:21
  
749632
D2JA:22
  
749633
D2JA:23
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies