genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

749634
D2JA:24
  
749635
D2JA:25
  
749636
D2JA:26
  
749637
D2JA:27
  
749638
D2JA:28
  
749639
D2JA:29
  
749640
D2JA:30
  
749641
D2JA:31
  
749642
D2JA:32
  
749643
D2JA:33
  
749644
D2JA:34
  
749645
D2JA:35
  
749646
D2JA:36
  
749647
D2JA:37
  
749648
D2JA:38
  
749649
D2JA:39
  
749650
D2JA:40
  
749651
D2JA:41
  
749652
D2JA:42
  
749653
D2JA:43
  
749654
D2JA:44
  
749655
D2JA:45
  
749656
D2JA:46
  
749657
D2JA:47
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies