genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

330498
BI:13
  
330610
EI:3
  
330675
BI:2
  
330809
B:8
  
330833
B:9
  
330834
B:10
  
365492
FII:34
  
365493
FII:35
  
365516
FII:58
  
365517
FII:59
  
365518
FII:60
  
400565
EIIIa:48
  
402720
EIII:1
  
561968
EIIIa:117
  
561976
EIIIa:125
  
568089
EIIIcc:489
  
655583
DIb:20
  
655584
DIb:21
  
655585
DIb:22
  
655586
DIb:23
  
655587
DIb:24
  
655588
DIb:25
  
655591
DIb:28
  
655592
DIb:29
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies