genealogy in scandinaviaNamnlistor över OFFICERSKÅRERNA
vid svenska s k männingsregementen till häst och ståndsdragoner
under stora nordiska kriget
av

V Hamilton, C H Kreüger och E Leijonhufvud (Stockholm 1915).


Föreliggande personregister är publicerat i Personhistorisk Tidskift 1916, häfte 1-2 och har ställts till förfogande av Tapani Rossi och registrerats av Lena A Löfström.

Listornas officerare är sorterade under resp regemente i befälsordning från regementschefer till kornetter, dessutom förekommer s k "civilmilitära" befattningar som regementspastor, regementsauditör, regementsläkare m fl.

En utmärkt översikt över den skånska krigsmakten finns på Österlens Släkt- och Folklivsforskarförenings hemsida.

R E G I S T E R
Regemente Sidnr
Upplands tremän.reg:te till häst 1
Upplands femmän reg:te till häst 25
Västgöta tremän reg.te till häst 42
Skånska tremän reg:te till häst 55
Åbo tremän reg:te till häst 66
Upplands ståndsdrag.reg:te 71
Skånska ståndsdrag.reg:te 86
Västgöta ståndsdrag.reg:te 101
Gottlands ståndsdrag.komp 109
Österbottens ståndsdrag.komp 110
Finska ståndsdrag.bat 111
Livländska ståndsdrag.bat 114
Estniska ståndsdrag.bat 119
Öselska ståndsdrag.bat 122
Ingermansländska ståndsdragoner 128
 

Anm.  Österbottens ståndsdragoner kallades hjälp- och ståndsdragoner,
i Östersjöprovinserna landtdragoner.

P E R S O N R E G I S T E R

Efternamn förnamn sidnr
Adler N 74
Afwerdich J. G. (J.) 28
Agorelius J 22
Agrell J 3
Ahlberg O 48
Ahlsing se Alsing
d’Albedyhll K. H. 55,87
Albijn S 33
Alleman A. G. 74
Alsing B 97
Alsing T 48
Altman H 36
L’amée J. D. 36,4
Amnell O. J. 16
Anberg J 93
Anrep J 78
Apeltoft P 33
Appall T 100
Appelbom A 4
Appelbom K. S. 16
Appelman A 16
Arenius G 107
Argillander H 70
Arman K 73
Aschenberg K 11
Augustin G. E. 40
Aurell J 11,78
Aurell(ius) F 22
Bager J. W. 106
Bagge E. L. 97
Bagge af Söderby A. J. 78
Bagge af Söderby J. K. 89
Baldovius se Baldow
Baldow A. S. 93
Banér P 72
Barck J 4
Barck Z 28
Barckenbohm D 81
Baroth S. E. 48,62
Bark J 44
Barnekow K. K. 86
Barrij J 94
Bartholdi J. S. 97
Basch se Bask.
Baselier J 11
v. Bauditz J. E. 60
Bauman J 125
Beck J 57
Beck P 97
Becker A 68
Beck-Friis s Beck. 57
Beckman S 62
Beijer G. H. 65
Bennet W 25
Berch K. H. 123
Berenets se Berentz.
Berentz H 89
Berentz se Berns.
Berg A 36
Berg A 112
Berg A. J. 78
Berg (J.) A. (D.) 27
Berg E 11
Berg J. J. 48
Berg J. J. (G.) 51
Berg K 69
Berg K. F. 120
Berg se Berch.
v. Berg A. J. 111
Bergeman J. E. 111
Bergencrantz se Bergh.
Bergencrona A 37
Bergencrona B 37
Bergencrona G 28,63
Bergencrona J 28,57
Bergencrona K 37
Bergentreich D 125
v. Berger se Berg.
Berggren A 37
Bergh A 78
Bergh K 4
Bergh L. K. 33
Bergin J 22
Bergman 17
Bergman 54
Bergman B 11
Bergman E 17
Bergman J 65
Bergner E 57
Bergsteen K 99
Bergström N 51
Bergström T 63
Bergudd P 74
Berns K. M. 85
Betsack F 106
Beurman O. F. 57
v. Beus J 11
Bielke K. G. 1
v. Bildring J. J. 75
Bildstein K. G. 26
Bildsteen D 112
v. Bildsten K. G. 26
Bildt D 1, 44, 87
Billberg E 51
Bjelke T 101
Bjurström F 112
Björckman J 17
Björndahl P 75
Björnram A 74, 78
Björnram L 81
Blankenhagen B 120
Blom A 37
Blom S 58
Blom se Bluhm.
Blomberg O. R. 60
Blomensköld B. A. 33
Bluhm G 126
Boberg E 63
Bock O. M. 2
Boderus 31
Boderus J. J. 28
Bogeman A. G. 37
Bohnsack J 120
Boije A. G. 37
Boije af Gennäs K 58
Boije af Gennäs K 42
Bolin L 33
Boman 17
Boman A 60
Boman M 17
Bonde F 78
Bonde G 81
Bonse J. A. 48
Borg P 17
Borgentreich se Bergentreich.
Borgstedt J 2, 11
Borgström S 94
Borman se Båhrman.
v. Borneman G. E. 88
Boström A 84
Botsack se Betsack.
Bouhle K 48
Brandt F 81
v. Brandt H. J. 122
v. Brandt N 123
Brandtberg A 4
v. Brandten H. J. 88, 89
v. Brandten J. J. F. 123
v. Brandten K. F. 44
Branting J 89
Bratt E 4, 48
Bratt J 100
de Brefort S. A. 4
Brehmer (K?) 28
Breijer se Bröijer.
Breitholtz M 26
Brigadon J 37
v. Brincken O. R. 116
Brinckman A. H. 73, 75
Brink A 37
Broaker F 23
Brockman se Broocman.
Brohm A 81
Brohman K 89
Broman A 17
Broman H. (L.) 37
Broocman K. G. 89
Brummer H. H. 123
Brummer W 68
Brummer W 126
Bruse J 97
Brusell P 97
Brännare A 97
Bröijer H. K. 97
Bröms K 2
Bröms P 73
v. Brömsen A. F. 4
v. Brömsen G 115
v. Brömsen M 114
Bubb K 81
Bubbe se Bubb.
v. Buchwaldt K. A. 86
v. Buddenbrock H. G. 114
Buraeus se Bure, R. J.
Bure A 67
Bure R. J. 67
Burgman D 108
v. Bursky J. E. 33
v. Bursky L 33
Buschéer A. J. 44, 51
Buse L 51
Buus se Buse.
Büttner J. B. 23
Båhrman L 90, 104
Bång N 37
Bånge P. A. 39
Bäfverfelt P. G. 4, 78
Bä(h)r J 5
Bähr P 75
Böckman M 99
v. Böhnen H. A. 58
Böös J 11
Cabbe P 79, 104
Cairncross A 116
Cairncross N. V. 126
Cairncross R 117
Calmander J 75
Candoon se Caudin. 48
Carbin K 33
Carlheim B. G. 94
Carlström J 39
Carpelan M 17
Cashmier H. U. 40
Caudin K. L. (C.) 48
Cedercrantz K. G. 97
Cedersparre se Jungh.
Cedervall A 5
de Chan J 33
de Charlière J. G. 82
Christernin se Christiernin.
Christiernin J. E. 94
Christophers L. J. 54
le Clair C 3, 15
Clambeck E 119
Cloo se Klov.
de Clou A 118
Coijet E. H. 94
Coijet G. V. 90
Coijet N. C. 97
Coijet P. J. 97
Collin S 99
Cremon J 57, 60
Creutz G 67
Creutz G. O. 82
Creutz K 90
Creutz P 28
Criwitz K 40
Croll N. J. 33
Cromberg K 11
Cronacker K. N. 94
Cronander J 85
Cronander J. A. 24
Cronhjelm J 87
Cronqvist P 63
Cronström J 55
Crucelius O 84
Cuckuck K 51
Dahl K 79
Dahl S 79
Dahlberg N 44
Dahlberg P. B. 126
Dahlepil H 103
Dahlgren J. B. 85
Dahlman A 37
Dahlpihl A 17
Dames K. A. 17
v. Dammenhof 75
Danckwardt J 72
Danielsson J 111
v. Dannenfelt K 120
v. Dargitz K. W. 28
v. Datjetz K. W. 28
de la Grange F. J. 29
de la Motte R 68
de la Rogne B 89
Delin K 3, 11
Dellwick B 26
Dellwig O. G.  66
v. Derfelden B. J. 120
Dessein A. F. 90
Dessin se Dessein,
Didron H. F. K. 75
v. Dieckman G. J. 90
Diepenbrock K. R. 117
Dijntz 5
Dittmar F. E. 58
Dittmar J. E. 60
Dittmer se Dittmar.
Diur L 57, 60
Docke E 51, 97
Docke J 48
Dohna K. A. 45
Dolech J. F. 28
Douglas V 90
Drake G 28
Drakenhielm J. K. 5
Drenkahn S. A. 51
Drossel W. J. 27, 33
Drysell 65
Dufva J 51
Dufva J 112
v. Duker E. J. 79
Duncan K 116
Duwall G 28
Dybergh N 33
Ebbeltoft J 58
Eckman se Ekman.
Edberg M 49
Eden M 37
Edenström M 44, 49
Eek N 22
Een 5
Eenqvist E 79
Eenqvist P 100
Ehrenborg R 97
Ehrenmarck K 17
Ehrenpohl s Pohl.
Ehrenreuter E 106
Ehrenreuter F 12
Ehrenroos se Klinthen.
Ehrenspetz A 72
Ehrlich J. K. 29
Eisenmenger G 90
Ekedahl O 51
Ekehjelm E. A. 12
Ekenstéen K. L. 98
Ekeqvist A 112
Ekereen P 103
Ekestubbe K. N. 110, 112
Ekhorst L 94
Ekman E 102
Ekman J 51
Ekman N 44, 45
Elfberg J 3, 5
Elvurs G 82
d’Elwij se Elvurs.
Emenius M 22
Enander D 33
Eneman J 113
Eneqvist L 79
Engelhard H. J. 123
Engelhardt M. V. 75
v. Engelhardt V. G. 90
Engelhart W. R. 126
Engelström J. S. 64
Engqvist se Eneqvist.
Eriksson L. N. 24
Ernst G 84
Ernster se Ernst.
Espholtz K 98
v. Essen E. (G.) 82
v. Essen G. J. 17
v. Essen R. V. 87
Eurén E 53
Fabre J. J. 56
Falck B. M. 57, 60
Falck E 73, 75
Falck K. M. 17
Falck P. E. 104
Falk E. V. (J.) 74
Falk J 12
Falk M 89
Falkenberg av Bålby H 17
Falkenberg af Trystorp K 58
Falkenkvist K. M. 47
Falkman J. E. 41
Farin F 75
Faust P. D. 85
Feige J. J. 126
Feij se Feige.
de Feir 6
Felix M 82
Feltman P 18
Feltstjerna L 45
Ferger F. E. 60
Fernström A 53
v. Fersen H 71
Fikenbom B 45
Filausis se Tilansiff.
Fineman J 109
Finman E 58
Finneman se Fineman.
Fischbach 125
Fischer J. K. 90
Flacksell J 18
Flanck M. J. (Mårtenson) 6
Fletwood G. V. 56
Fleming K 82
Flemming A 18
Floberg A 107
Flodberg se Floberg.
Flodijn S 107
de Flon J 75
de Flon J. (G.) 94
Florelius S 53
Florin G 108
Folaks se Folks.
Folks K. G. 125
Follin N. H. 3, 6
Forssberg E 57
Frantzig(k) J 49
Fraxell M 18
Fredzberg se Fridzberg.
Freidenfelt K 43
Freijberg D 82
Freudenfelt s Freidenfelt.
Freundt J 23
Friberg se Freijberg.
Fribergh K 34
Fridzberg A 49
Friedberg se Freijberg.
Friis N 34
Frisk A 18
Fuldahn J. J. 69
Furuträ P 3, 18
Gadde T. V. 98
v. Gahlen G. R. 75
Gahm G 43
Gahm P 54
Galle O 73
Galle O 84
v. Gardemein B 82
Gardemein M 18
Garfihl N 45
Geete K. G. 103
v. Gegerfelt S 73, 75
Gerdes H. F. 125
Gerdes J. G. 126
Gerdus, Gierdes se Gerdes.
Gereith se Gereitt.
Gereitt M 94
v. Gersdorff J. K. 82, 98
v. Gertten B. K. 18
v. Gertten M 18
Gethe se Geete.
Geting J 98
Gierdeman 12
Gierta se Giertta K.
Gjertta J 87
Giertta K 87
v. Giesler P 18
Gieting se Geting.
Giging J 123
Giging M 122
Gilfeldt R 40
Gisse 34
Giöhl se Göhle.
Giökman N 45
Giötman O 34
Glasenapp M. (J.) K.  29
Glawicke K. F. 40
Goeben J 37
Goeding se Göding.
Goggstedt A 98
Gork U. F. 89, 98
Gothzell R 6, 76
Graak B. H. 123
Grabbe B 126
Grabbe se Krabbe.
Graff G 68
Grandell I 84
Granfelt från Dal J 82
Grass G. G. 117
Grass V 117
Grave V 117
Green H 51
Griesgen L 34
Griesinger O 27
Grijp D 104
Gripenstierna P 79
Gripenwald P 49
Grom V 126
Gross P. J. 125
Grotenhjelm M. (K.) G. 29
Grubbenhjelm C. C. 12
Grund 98
Grundh A. K. 61
Grundt se Grund.
Gründhoff, Grönhoff se Grünhoff.
Grünewald W. R. 68
Grünhoff J 125
Grünhoff J. V. 125
Grünholtz A 82
Grönhoff, Grunhoff se Grünhoff.
v. Gröninger K. G. 94
Grönlund A 69
Grönvalt se Grünewald.
Gulin G 44, 49
Günther J 72
v. Günthersberch H. J. 76
Gyldencrantz A 58
Gyldenhoff B. G. 29
Gyllenax P 3, 6
Gyllenborg J 76
Gyllenbrink E 12
Gyllenfalk O. G. 61
Gyllengahm se Gahm. 43
Gyllenhaal A 51
Gyllenhaal A. R. 73, 76, 105
Gyllenhaal H 29
Gyllenhaal L 45
Gyllenhaal L 102
Gyllenhaal O 49
Gyllenhaal P 45
Gyllenius J 53
Gyllenlood A 114
Gyllenlood D. F. 117
Gyllenlood G. E. 117
Gyllenpamp G 56
Gyllenpamp J. G. 79
Gyllenpamp L 73
Gyllenpamp O. V. 56
Gyllensparre N 103
Gyllenstjerna G 55
Gyllentrost M 6
Gålberg J 12
Göding O 94
Göhl se Göhle.
Göhle J. P. 85
Göritz H 18, 82
Göthzell se Gothzell.
Hack J 37
Hack M 3, 6
Hackersköld B 105
Hadelin A 65
Haffstein D 115
Haffstein T 117
Hagerman se Hägerman.
Hagman S 63
Hagström J 58
Hagström J 63
Haij se Häij.
Hake M 6
Hall P 34
Hallberg(h) J 51
Hallén O 84
Hambnström P 74, 79
Hamilton J. H. 2
Hamilton T 94
Hammar K. G. 57, 58
Hammarberg A 100
Hammarberg H 6
Hammarsköld P 63
Hanell A. J. 76, 90
Hanson H 40
Harenc V. (G.) 56
Harsen se Hartzen.
Harttrampff J. M. 100
v. Hartzen H 94
Hasselberg J 51
Hasselgren K. G. 18, 23, 79
Hasselman J 34
Hauenschildt J 125
Haugenschild, Hagenschildt se Hauenschildt.
v. Hausen A. J. 117
v. Hausen J. R. 115
Hayn H. M. 88
Hedenqvist J 40, 41
Hedersköld K 90
Heerwagen J. J. 69
Heiligtag M 40
Hein se Hayn.
Heinsdorf (G.) J. L. 52
Hejman G 61
Heland M 3, 18
Helbing G 23
Held R 90
Heldt se Held.
Hellberg J 19
Hellberg J 105
Helle(n)berg K 49
Hellenstierna S. G. 98
Hellerstedt K 3, 24
Hellicius O 64
Helling G 79
Hellström J 89
v. Helmersen K. J. 123
v. Henell A. J. 73
v. Henell se Hanell.
Herlijn G 45
Herlin se Herlijn.
Hermigier G 115, 116
Hertz H. A. 73
Hertzberg J. K. 34
Hertzberg N 6
Hertzog J. W. 52
Herveig H 49
Hesselgren K 49
Heusler G 40
Hielting J 98
Hiep J. T. 7
Hierta S 45
Hildeman J 65
Hillebrand 98
Hirschberg N 6
Hjerta L. P. 25
Hjertman S 12
Hjort N 37
Hjulhammar N 37
Hjärpe H 34
v. Hodenberg K 49
Hoff S 49
Hoffberg J 29
v. Hoffman J. G. 27, 38, 98
Hoffman N 100
Hofwerbergh A 38
Holbeck J 64
v. Holly F. B. 34
Holm A 34
Holm J 52
Holm K 57
Holm L 63
Holm S 40
Holmdorff J 12
v. Holmdorff J 68
Holmendorff se Holmdorff.
Holst D 61
Holst D 63
Holst K 44, 49
Holst se Holtz A.
Holtz A 49
Hoof O. W. 29
Hoof se Hoff.
Hopp 40
Horleman P. J. 7, 76
Horn af Marienborg G 72
Horn af Åminne S 91
Houg se Hägg.
Huden A. G. 126
v. d. Huden H. J. 123, 124
Huden se v. d. Huden.
Hult J. (Löwenhult) 45
Hult J 58
Hultsberg A 52
Humble J 52
Humble M 84
Hummel K 79
Hummerhjelm N 3, 12
Husum A 63
Hutzen F 61
Hübsman K. M. 127
Hvalig J 63
Hwalström J 24
Håbro M 57
Hård K. G. 101
Hård av Segerstad J. A. 12
Hård av Segerstad G. A. 56, 74
Hård av Segerstad O 13
Hårleman se Horleman.
Häger A 13
Häger L. L. 19
Hägerman E 82
Hägert L 52
Hägg P 103
Häij K. K. 76
Hälgesson J 12
Hästesko N 87
Höhn D. J. 98
Höjer K. H. 74
Höyer P 49
Hök A 74
Höne se Höhn.
Höpner J 67, 69
Hörling J. H. 85
Höök B 52
Höök L 50
Höök N 35
Höök  N 63
Höök se Hedersköld.
Igelotz B. S. 105
Insenstierna A 19
Insulander N 100
Ivarsson P 64
Jansen J. P. 91
Jansson J. A. 13
Jeger se Jäger.
Jehl se Göhle.
Jernfeldt K 76
Jernfeltz se Jernfeldt.
v. Jonston J. F. R. 29
v. Jonston H. L. 38
Jordan A. J. 58
Junbeck T 64
Jungh P 103
Jäger P 85
Jägersköld K 88
Kabbe se Cabbe.
Kafle B 19
Kafle E 82
Kafle P. S. 52
Kahl se Kall.
Kairncross, Kernkross, Kiernenkross se Cairncross.
Kall D 105
Kallmander se Calmander.
Kaltwasser J. K. 127
Kammecker I 38
v. Kampen J. W. 52
Kamper se v. Kampen.
Kampffer J. S. 50
Kanterberg H 91
Kanterberg J. K. 123
v. Kathen J 45
v. Kaulbars J 122
Keri N. J. 91
Kerrij e Keri.
Kiellman K. L.  88, 91
Kiempe  J 44, 46
Kiihl J. G. 54
Kijl J 44, 46
King G 52
Kinman se Rinman.
Kirschberg J 126
Kirschbaum se Kirschenbaum.
Kirschenbaum P. J. 126
Kirzenberg se Kirschberg.
Klafke 24
Kling se King.
Klingenberg O 105
Klingenstjerna K 29
Klingspor G 35, 63
Klingspor J 13
Klinthen E. J. 127
Klong N. J. 95
Kloo se Klov.
Klov M 95
Kluge A 29
Knoop L 13
Knorring S. F. 111
Kock C 24
Kock I 23
Kock J 91
Kock J. G. 54
Kohlman se Kollman.
Kollberg J 19
Kollman K 127
v. Konow A. B. 68
Koskull O. J. 1
Koslowskij F. A. 79
Krabbe A. J. 124
Kramer G 50, 61
von Krefelt J 80
Kremmert 24
Kronberg K 11
Krook J 100
Krus se v. Kruse.
v. Kruse F 50
Kruse K 19
Kruse av Kajbala K. G. 1
Kruse af Verchou H 30
Kruse af Verchou H. A. 56
Kruse af Verchou K. G. 102
Kruus J 85
v. Krüdener V. J. H. 46
Krönich Z 106
Kröningssvärd se Könich.
Kuhlberg se Kullberg.
Kul(l)berg G 38
Kullberg O. B. 22
Kumpher se Kampffer.
Kurck K 98
v. Kursell K. E. 91
Kühnel B. F. 125
Küster D 24
Kållberg J 19
Kållman H 58
v. Köhler F 1
Köhler F 68
v. Köhler J. D. 7
Köhler J. V. 82
v. Köhler V. J. 26
v. Köhler M. G. 7
Königsfelt K 13
Köster J. H. 91
Ladau B. L. 121
Ladau K. V. 127
Ladau O. R. 30
Ladow O. R. 30
Lagerberg L 46
Lagerbielke R 61
Lagerhielm J 38
Lagerlund N 53
Lagerström G 117
Lampeel P 112
Landberg N 38
Lang L. L. 13
Lange J 63
v. Lantingshausen J. A. 80
Lappenberg K. V. 88, 91
Larson J. F. 95
Latrée J 30
de Laval J 30
Laureus O 53
Lauterbach K 63
Leeström S 84
Leettröm L 84
Leffler K 13
Lehmann J. K. 106
Lehment J. K. 95
Leijell J 13
Leijonadler K 4
Leijondahl J 80
Leijondahl K. J. 76
Leijonhjelm K 13
Leijonhufvud K. E. 52
Leijonmark L 14
Lembke J. K. 27, 38
Lemcke se Lembke.
Lemke 98
Lenander J 3, 19
Lenberg Z 52
Lenck J 25
Lenck J 46
Lewendahl se Leijondahl.
Lewenhaupt G. A. 72
Lewenhaupt G. F. 42
Lewenhaupt K. F. F. 43
Licenius S 50
Licho 95
Lignell J 105
Lillia J. J. 3, 19
Lillie af Aspenäs J. B. 103
Lillje E 103
Lilljebjelke H 46
Lilljebjelke M 52
Lilljebrunn A 67
Lilliehöök af Fårdala S 87
Lillielund J 19
Linander J 19
Lind D 64
Lindberg Z 52
Lindblom L 22
Lindegren se Lindgren.
Lundgren se Lindgren.
Lindelius L 52, 54
Lindelöf K. M. 112, 113
Lindeström L 57
Lindgren M 98
Lindh M 105
Lindholm se Lindorm.
Lindorm I 52
Lindstedt J 83
Lindsten M. D. 35
Lindström L 58, 99
Ling E 3, 19
Linqvist J 80
Lithberg O 64
Litz J 99
Lockman K 99
Lode R 55
Lohrberg V 85
Loos H 76
Lovisin N 7
Lundberg 19
Lundberg A 19
Lundeblad L 26
Lundersteen A 27, 30
Lundgren A 3, 19, 5
Lundgren O 4
Lundman E 83
Lundqvist N 22
Lundstedt A 30
Lundström P 53
Lutteman G. (N.) 22
Lübeck J 54
Lüth J. M. 95
Lysenius se Licenius.
Löfling J. M. 80
Löwen J 7
Löwenhult se Hult.
v. Löwenstern D. J. 42
Maclair se Maclean. 30
Maclean J. A.  30
Maidel A. F. 120
Maidel F. V. 91
Malmborg A 61
Malmgren P 65
Malmstedt H 99
Mannerberg J 83
Mannerstjerna J 46
Marcks v. Würtemberg K. G. 7
de Maré J 8, 14
Marschalk F. B. 26
Marschalck J. F. 91
Martens A 117
Maszkall J 65
Mathiesen E. F. 38
Prins Max (M.) E. af Würtemberg 86
Meck J. J. 35
Medeen A 83
Meenlös M. (G.) 95
Meijendorff v. Yxkull L 25
Meijer J. H. 95
Meijer K 106
v. Meijerhjelm G. A. 106
Meissel A 77
Meissel J 77
Memsen H 8
Memsen K 8
Mengell J 103
Mengell K. H. 104
Mentz J. K. 40
Mer(c)ker J. G. 83
Michaelis H 92
Michaelis P 92, 95
Michalki P 109
Moback G 80
Moberg A 35, 63
Moberg P 61
Mogander A 107
Mohrbeck I 61
Mohrbeck J 59
Molde F 53
Mollie A 74, 80
Mollio se Mollie.
Moons H 38
Morman A. J. 57, 92
Morter D 54
Muhl O. R. 68
Munck T 57, 59
Müling J. M. 100
Myrin J 89, 95
Måns se Moons.
Möller J 8
Möller J 106
v. Möller F. W. 44,46
Mörner 8
Mörtengren O 106
Mörter se Morter.
Nandelstadh E. W. 27
Nassacken se Nassokin.
Nassokin M 120
Natt och Dag A. K. 48
Nebet P 14
Nedell F. H. 30
Nedell J. K. 30
Neigenfindt J. K. 26, 27
Netherwood K. G. 61
Netherwood V 57, 59
Neuman E. K. 95
Neuring J 44, 46
Niernberger K 121
v. Nieroth J. A. 61
Noeten K 117
Nolleroth P. L. 63
Norberg P 83
Nordberg se Norberg.
Nor(e)n E 19
Norling O 14
Norman G 35
v. Nothaft D 124
v. Nothaft J. F. 123, 124
v. Nothaft G. W. 127
Nourijn K 80
Nybohm L. E. 24
Nykiörck B. L. 63
Nykiörck J. G. 64
Nyman se Neuman.
Nürrenberger se Niernberger.
Nöring P 14, 92
Odelström E 43
Ohlsen se Ohltzén.
Ohltzén F. H. 62
Ollon se Ållon.
Orre N 85
Orrhane se Årrhane.
Ostholt J. V. 60
Otter J 53
Oxehufvud G 92
Oxehufvud K 88, 92
Pagomke D 117
Pahl J 77
Pahl K 83
v. der Pahlen A. J. 69
v. der Pahlen G. J. 69
v. der Pahlen J. A. 124
v. der Pahlen O. K. 68
v. der Pahlen R 112
Palm K. M. 83
Palmgren M 63
Palmström G 46
Pauli G 74
Pauli J 30
Pauli M. V. 77
Pauliander E 39
Pelthusen L 112
Perl F. L. 14
v. Persson K. R. 31
de Petival J 77
Petraeus E. 69
Petraeus G 92
Petz K. M. 44, 50
Preiffer K 108
Pihl J 80
Pihlhjelm J 8
Pihlroth H 69
Pijhl J 8
Pistolekors K. G. 66
Planting-Gyllenbåga G. V. 83
Planting-Gyllenbåga K. G. 59
Pohl A. J. 96
v. Porten K. J. 73, 77
Posse af Säby M 1, 46, 72, 102
Pretzman J 99
Preutzman se Pretzman.
Pundt K 108
Pusinna v. Dammenhof K 77
Pyttner J 14, 80
Qveckfelt E. G. 20
Raabe J. K.  83
Rabe se Raabe.
Rabbe N 107
Rabbe S 102, 104
Radcke D 92
Ramberg A 61
Ramberg J 63
Ramfelt F. K. 77
Ramsvärd A 101
Ramzell J 104
Rapsten se Rotsteen.
Rauschert P. S. 117
v. Rechenberg M 83
Reenstråle se Sireen.
Réesen P 57, 59
v. Rehausen G. G. 27
Rehbinder B. W. 67
Rehbinder D. J. 124
Rehbinder K. H. 69, 124
Rehbinder K. R. 124
Rehbinder K. M. 66
Rehbinder R. F. 89
Rehbinder W. H. 67
Reineken, Reiniken se v. Reincken.
v. Reincken O. R. 124
Renat J. J. 105
Respe J. K. 38
Reuter D. F. 61
Reuter G. H. 2
Reuter H 105
Reuter M. G. 20
Reutercrona se Håbro. 57
Reuterdahl P 20
Reuterhjelm N. S. 44, 47
Reuterhusen N 20
Reutersvärd A 31
Rhodin O 35
Ribbing L 8
Ridderborg A. L. 20
Ridderborg J 3, 14
Ridderborg J 8
Ridderborg K 20
Riddergroll P 2
Ridderschantz K. J. 83
Riddersköld K. F. 14
Ridderstad P 8
Ridderström P 77
Riesenkampff G 124
Riesenkampff M 119
Rigeman W. (K.) G. 35
Rilz se Riltz.
Riltz J. N. 115, 117
Rinman R 50
Roback D 47
Robbert se Rubbert.
Rockman K 100
Rode K. W. 8
Roland A 31
Roland G 14
Rolander 100
Ropsten se Rotsteen.
Roque se de la Rogne.
Rosel A 14
v. Rosen A. L. 119
v. Rosen H. H. 68, 115
v. Rosenbach E. J. 92
Rosencrantz H 59
Rosencrantz H. G. 47
Rosencrantz J 64, 99
Rosendahl J 127
Rosendahl se v. Rosenthal.
Rosenfelt J. G. 35
Rosenhane G 102
Rosenhane S 8
Rosenkampf se Riesenkampff.
Rosenstedt H 99
Rosensten 31
Rosenstjerna G. A. 80
Rosenstråle J 14
v. Rosenthal B. F. 119
Rosin K. F. 47
Rotenburg A 61
v. Rothhausen G 116
Rothenberg J. R. 15
Rothman A 40
Rothkirch K. K. 9
Rothkirch M 53
Rotkirch F 99
Rotkirch J. F. 15
Rotsteen J 64
Roupe J. M. 9
Rubbert H 125
Ruda H 107
Rudebeck T. G. 96
Rudolph H. H. 99
Rudolphi se Rudolph.
Ruendorff se Ruhenorff.
Ruffius se Ruvius.
v. Ruffman L. G. 47, 104
Ruhendorff K 116
Ruth J 110
Ruthenhjelm G 66
Rutensköld B 9
Ruvius M 125
Ryding E 73
Rydingsvärd se Ryding.
Rydman A 50
Rydman J 100
Råberg E 3, 20
Råberg L 59
Röding B 53
Röhammar N 96
Rösch J. (F.) H. 31
Rösslein S. F. 89
Rössling se Rösslein.
Sachte N 40
Sack A 2
Sack K. F. 2
Sahlo K 105
Sahlstedt A 15, 50
v. Saldern A 92
de Salliet M 80
Salmoon A 27, 31
Salmoon J 38
v. Saltza J. L. 26
Samson J. A. 15
Sandström P 84
Santesson B 59
Santesson P 64
Sass F. G. 88, 92
Schack 92
Schaffe D 31, 62
Schalin E 57, 59
Schalin J 57, 62
Schalin K. G. 62
De Schang se de Chan.
Schaubman R 59
Schauman se Schaubman.
Scheffel G 40
Scheibe A. J. 59
Scheid D. D. 50
Schenander N. L. 35, 62
Schepner A 107
Schiaerström K 65
Schildt G. G. 104
Schindler M 54
Schirm J 117
Sch(i)ultz W. D. 35
Schiächt P. J. 96
Schiörs L 96
Schmeisser J. A. 88
Schmidt J. G. 64
Schmidt M. (N.) 23
Schmidt P 100
Schmideberg K 92
Schmidefelt K. J. 68
Schmoll K. G. 92
Scholbach M 120
Schonberg K 53
Schough E 59
Schreiber F. H. 39
v. Schreiterfelt G 115
v. Schreiterfelt J. K.  116
v. Schriever J. E. 88
Schröder E 3
Schröder J. E. 92
Schröder K. J. 127
Schulman T. J. 43
Schultz A 126
Schultz B. F. 47
Schultz J 24
Schultz W. D. 28
Schultze J. G. 96
Schuster J. (G.) 62
v. Schwaben J 73
v. Schwartzer J 9
v. Segebaden O. E. 80
Segercrona 31
Segersköld O 26
Seijer G. (J.) 35
Seinknecht J 83
Sellsiö M 62
Senberg se Sennerberg.
Sennerberg J 127
Settler F 115, 117
v. Seulenburg H. M. 118
Siberg L 20
v. Siegroth D. F. 80
v. Siegroth K. G. 31
Silfverbrand J 20
Silfverlåås G 73
Silfverlåås J. G. 81
Silfversparre A 83
Silfversparre N 31, 59
Silfversparre J 15
Silfversvräd G 31
Silfversvärd J 32
Simming O 22
Simzon E 92, 100
Siréen H 31, 32
Sjöberg J 3, 15
Sjöberg K. G. (P.) 9, 106
Sjöman J 50
Skepsgård M 9
Skoug M 9
Skragge E 41
Skragge J 36
Skruv I 21
Skruv J 15
Smitt se Schmidt.
Sneckenberg G. R. 118
So(h)lberg M 39
Soldan G 21
Soldan P 9
Sondell P 22
Soop E 15
Soop E 32
Sooth G 54
Spaak J. G. 47
Sparre A 26, 43, 56, 101
Sparre K. G. 47
Sparrsköld N 21
Speet s Ehrenspetz.
Spens A 2
Stackelberg 126
Stackelberg F 99
Stackelberg K 77
Stackelberg J. F. 32
Stackelberg M. K. 93
Stackelberg O. J. 69
Stael 10
Stahl D 115, 118
Stare J 89, 96
Steb K. A. 32, 43
Stegling P. H.  99
Steinhausen J 88
Stenberg P 57, 62
Stenbock B. L. 60
Stenbock E 83
Stenbock E. G. 71
Stenbock K 81
Stenström K 96
Stichel G 127
Stigman B 69
Stjerna N 64
Stjerncreutz E. G. 44, 47
Stjerncreutz M. J. 53
Stjernelo N 106
Stjernheim P 32
Stjernman O 107
Stiernmarck M 74
Stjernmarck N 27, 32
Stjernstedt L 23
Stjernström se Stenström.
Stobaeus J 64
Stobaeus S 96
Stoltzenbergh J 40
Stockenfelt J. C. 2
Strand L 28
Strasburg H. R. 120
Straus 21
Stridbeck L 62
Strijk G 2
Ström G. J. 41
v. Strömborg H. J. 93
Strömfelt K. J. J. 96
Stumberg A 10
Stumberg K 3, 15
Sture F 89, 96
Stürtzenbecher F 109
Ståhl 10
Ståhle M 83
Stång N 64
Sundberg A 54
Sundberg S 62
Sundell P 27, 32
Sundling E 39
Sundling E 74
Svart E 64
Swartz Z 99
Svedheim D 77
Swedenheim se Svedheim.
Svetsie P 85
Svinhufvud E. B. 36
Söderberg P 65
Söderling B 39
Tallberg P. B. 120
Tallefelt se v. Dannenfelt.
Taube G. A. 86
Taube H. J. 118
Taube L. J. 116
Taube af Odenkat K. D. 77
Tauson L 99
Tecklenburg J. H. 47
Tegner G 23
Tegner N 21
Tengbohm L 54
Tengbom T 22
Thengner G 23
Thenius J. H. 70
de Thenus J. H. 10
v. Tholin P 27
Thorström J. H. 16
Thyrohl J. A. 120
Tiberg L. (J.) 16
Tigerstedt I 113
Tilansiff M 47
Timell O. C. 23
Tisensten A 16
Tockenström S 60
Toll K. V. 120
Tollsonius J 16
Tolstedt G 77
Tornberg J 36
Tornberg S. A. 36
Tornerhjelm A 31
Tornsköld 78
Torpengren A 107
Tott J. S. 36
Tott O 99
Tranaeus J 23
v. Transehe V. R. 117
Trast J 44
Trast P 93
Trotts D 40
Trotzenfelt F 57, 60
Trygg O 74, 81
Tschammer H. H. 2
Turlau V. J. 67
Törnberg se Tornberg.
Törndahl J 39
Törnskier K. G. 53
Udd A 47
Udd L 50
Udde A. (P.)21
Udde A. P. 84
Uggla B 10
Uggla F 107
Uggla L 104
Ulfklou se Ulfvenklou.
Ulfvenklou H 93
Ulfsparre G 42
Ulfsparre J 50
Ullman L 107
v. Unge P. O. 10
Unger  A 54
Upmark E 85
Uppendick K. J. 64
Utter A 106
v. Wachenfelt J. F. 27
Wachschlager K 78
Wadell T 36
Wagnman A 54
Wahlbom T 100
Wahling se Hvaling.
Wahrenberg O 50
Walckendorff H. K. 39
Walckendorff K. K. 39
Walderström E. G. 39, 96
Wall K. T. 36
Wallberg M 65
Wallenfelt S 84
Wallman P 88
Walman se Wallman.
Warnmarck J 21
Wassman J. E. 69
Weber J. L. 36
Wedberg K. G. 126
Weinigel K. V. (H.) 93
Weintraub J 40
Wellingk O 40
Wennerberg H 3
Wennermark P 44
Wennerstedt A 2, 71
Wennerstedt K. G. 10
Wennerstedt S. J. 78
Weren J 97
Vergin se Virgin.
Westfelt K 36
Vestlind L 74, 81
Westöö J 110
Wettberg se Wedberg.
Wetterdal S 50
Wettervik N 54
Wiberg H 64
Wiblingh J 39
Vick K 24
v. Vicken O. V. 93
v. Wickelman K. E. 32
Wiens J. H. 32
Wiens S. G. (R.) 69
Wijns e Wiens. 69
Wijnblad J 84
Wijnblad O 10
Wijrin se Virgin.
Willand P 70
Willemsens M 3, 10
Willemsens M. G. 27
Wilskman L 54
Winberg N 64
Winckelmann H 32
Winterfeld A. L. 36, 93
Winterfeld G 93
Virgin B 88, 102
Virgin J 96
Witting A 32
Witting F. G. 102
Volkersam se Völkersam.
Wolt J 93
Voltemat H. J. 73
Wrangel H. V. 88
Wrangel af Adinal K. H. 87
Wrangel af Adinal O. R. 120
Wrangel af Lindeberg A. P. 16
Wretman J 107
Wudd J. V. 74
Wulfklou se Ulfvenklou.
Wästenberg K 81
Wästfelt G 93
v. Völkersam A. J. 117
Yxkull 118
Yxkull J. D. 43
Zapffe J. Z. 81
Zarth K. H. 74
Zelow M. G. 16
Zibet K 64
Zieger J. M. 39
Zorn J. A. 21
Zöge A. G. 116
Zöge O. R. 127
Åberg E 84
Åhman L 112
Åkerman A 21
Åkerman E. H. 84
Ållon K 51
Åman K 113
Åman S 53
Årman K 84
Årrhane J. A. 97
Öhrberg J 89, 99
Öhrbijn P 40
Öhrman K. U. 65
Öijegren D 107
Örnberg O 39
Örneberg  K 36, 62
Örneberg se Örnberg.
Örneklou K. G. 125
Örnewinge J 97


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies