genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

123003
CI:17
  
568089
EIIIcc:489
  
400565
EIIIa:48
  
106351
CI:3
  
402720
EIII:1
  
561968
EIIIa:117
  
561976
EIIIa:125
  
297825
EVIIa:57
  
297847
EVIIa:21
  
365518
FII:60
  
365517
FII:59
  
365493
FII:35
  
655617
DIb:54
  
655616
DIb:53
  
655618
DIb:55
  
254090
EII:74
  
365516
FII:58
  
254675
BI:117
  
655584
DIb:21
  
655614
DIb:51
  
268725
BI:112
  
655601
DIb:38
  
655605
DIb:42
  
655608
DIb:45
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies