genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

275791
CI:8
  
275405
CI:16
  
168461
EI:5
  
275360
CI:7
  
172806
EI:4
  
172805
EI:3
  
172795
BII:4
  
172792
BI:7
  
275223
CI:15
  
234547
AIIa:5
  
172743
BII:2
  
172742
BI:4
  
172731
BII:2
  
235580
BI:2
  
234533
AIIa:6
  
172720
EI:3
  
172717
BI:3
  
234516
AIIa:4b
  
234513
AIIa:8
  
172695
C:11
  
787879
CI:6
  
172629
EI:1
  
172621
BI:4
  
172603
BI:1
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies