genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

50651
D II:1
  
172730
BII:1
  
172733
C:5
  
172732
C:4
  
24417
AI:6
  
24416
AI:5
  
41487
BI:1
  
24415
AI:4
  
24414
AI:3
  
24413
AI:2
  
24412
AI:1
  
41494
C:7
  
41493
C:6
  
41492
C:5
  
41491
C:4
  
41490
C:3
  
41489
C:2
  
41495
EI:1
  
41488
C:1
  
24420
AI:9
  
24419
AI:8
  
24418
AI:7
  
22635
AI:5
  
22634
AI:4
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies