genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

226800
CI:8
  
227175
CI:6
  
830654
EmiReg:13
  
830651
EmiReg:10
  
240712
CI:7
  
240759
CI:1
  
241225
CII:5
  
241224
CII:4
  
241223b
CII:3
  
241211
CI:9
  
245050
CI:7
  
245327
CI:9
  
245344
CI:8
  
170819
BI:3
  
234626
EI:2
  
238454
AIIa:5
  
825779
EI:3
  
253600
CI:10
  
176665
BII:1
  
234685
EI:3
  
2027
F:2
  
185127
CI:4
  
185126
CI:3
  
233932
AIIa:5
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies