genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

171936
EI:3
  
171933
BII:2
  
171931
BI:5
  
825671
BII:2
  
825670
BI:6
  
171913
BI:5
  
171906
F:1
  
171905
EI:1
  
271233a
CI:5
  
171839
EI:2
  
171836
BII:1
  
825660
BI:5
  
271174
CI:8
  
171816
F:2
  
234739
EI:3
  
234105
AIIa:4
  
171789
C:7
  
234102
AIIa:3
  
579969
BII:1
  
171776
EI:2
  
234734
EI:1
  
234738
BI:1
  
171761
EI:3
  
171728
AII:3
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies