genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

159309
AIa:7
  
171728
AII:3
  
172221
AII:7
  
234102
AIIa:3
  
234105
AIIa:4
  
234029
AIIa:4
  
218896
AIIa:4
  
234516
AIIa:4b
  
234547
AIIa:5
  
234344
AIIa:5
  
233932
AIIa:5
  
238454
AIIa:5
  
234533
AIIa:6
  
234352
AIIa:6
  
234513
AIIa:8
  
234393
AIIb:2
  
233967
AIIb:3
  
233968
AIIb:4
  
172223
AIII:1
  
172603
BI:1
  
234738
BI:1
  
825644
BI:10
  
235580
BI:2
  
172434
BI:2
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies