genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

166861
BI:4
  
96792
FIIb:1
  
97380
BouReg:1
  
30495
C:8
  
30494
C:7
  
30493
C:6
  
30492
C:5
  
30491
C:4
  
30490
C:3
  
30489
C:2
  
30488
C:1
  
30487
BI:3
  
30486
BI:2
  
30485
BI:1
  
18867
AI:9
  
18865
AI:8
  
18863
AI:7
  
18860
AI:6
  
18859
AI:5
  
18856
AI:4
  
18854
AI:3
  
18853
AI:2
  
18879
AI:16
  
18877
AI:15
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies