genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

18851
AI:1
  
61056
AI:1
  
18869
AI:10
  
18870
AI:11
  
18872
AI:12
  
18873
AI:13
  
18875
AI:14
  
18877
AI:15
  
18879
AI:16
  
18853
AI:2
  
61057
AI:2
  
18854
AI:3
  
61059
AI:3
  
18856
AI:4
  
61061
AI:4
  
18859
AI:5
  
61062
AI:5
  
18860
AI:6
  
61065
AI:6
  
18863
AI:7
  
18865
AI:8
  
18867
AI:9
  
192350
AIa:9
  
192352
AIb:1
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies