genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

153535
FII:1a
  
153536
FII:1b
  
153537
FII:1c
  
153538
FII:2
  
153539
FII:3
  
153540
FII:4
  
153558
AIIa:6
  
158097
FIIa:1
  
158098
FIIa:2
  
158099
FIIa:3
  
158100
FIIa:4
  
158101
FIIa:5
  
158102
FIIa:6
  
158103
FIIa:7
  
158104
FIIa:8
  
158105
FIIa:9
  
158106
FIIa:10
  
158107
FIIa:11
  
158107
FIIa:11
  
158107
FIIa:11
  
158108
FIIa:12
  
158109
FIIa:13
  
158109
FIIa:13
  
158110
FIIa:14
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies