genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

61979
CI:1
  
231906
AIIa:1
  
231927
EI:1
  
61065
AI:6
  
61062
AI:5
  
61061
AI:4
  
61059
AI:3
  
61057
AI:2
  
61056
AI:1
  
96792
FIIb:1
  
97380
BouReg:1
  
158109
FIIa:13
  
158104
FIIa:8
  
158103
FIIa:7
  
158102
FIIa:6
  
158101
FIIa:5
  
158100
FIIa:4
  
158099
FIIa:3
  
158098
FIIa:2
  
158097
FIIa:1
  
96792
FIIb:1
  
158113
FIIa:17
  
158112
FIIa:16
  
158109
FIIa:13
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies