genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

197212
EI:5
  
197196
BI:8
  
197195
BI:7
  
122731
F:4
  
122727
EI:3
  
197205
C:11
  
122724
C:10
  
122714
BI:5
  
197163
AIIa:4b
  
197162
AIIa:4a
  
197159
AIIa:3c
  
122709
AIIa:2d
  
122708
AIIa:2c
  
122706
AIIa:2a
  
122731
F:4
  
122727
EI:3
  
197205
C:11
  
122724
C:10
  
122714
BI:5
  
197163
AIIa:4b
  
197162
AIIa:4a
  
197159
AIIa:3c
  
122709
AIIa:2d
  
122708
AIIa:2c
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies