genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

197158
AIIa:3b
  
197157
AIIa:3a
  
122707
AIIa:2b
  
122702
AIIa:1a
  
122732
LIa:1
  
122730
F:3
  
122729
F:2
  
122728
F:1
  
122726
EI:2
  
122725
EI:1
  
122723
C:9
  
122722
C:8
  
122721
C:7
  
122720
C:6
  
122719
C:5
  
122718
C:4
  
122717
C:3
  
122716
C:2
  
122715
C:1
  
122713
BI:4
  
122712
BI:3
  
122711
BI:2
  
122710
BI:1
  
122705
AIIa:1d
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies