genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

122705
AIIa:1d
  
122729
F:2
  
122728
F:1
  
122730
F:3
  
122701
AI:15d
  
122698
AI:15a
  
122704
AIIa:1c
  
122703
AIIa:1b
  
122697
AI:14c
  
122726
EI:2
  
122725
EI:1
  
122694
AI:13c
  
122693
AI:13b
  
122691
AI:12b
  
122690
AI:12a
  
122689
AI:11b
  
122688
AI:11a
  
122700
AI:15c
  
122699
AI:15b
  
122696
AI:14b
  
122695
AI:14a
  
122713
BI:4
  
122712
BI:3
  
122711
BI:2
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies