genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

102418
AI:12
  
102536
FI:1
  
104318
AI:5
  
107992
AIa:11
  
109667
AI:4
  
110872
AI:14
  
111672
AI:8
  
112771
CI:8
  
125836
C:5
  
126776
AIIa:4
  
364346
EIXb:211
  
364366
EIXb:231
  
46652
207
  
46691
352
  
46693
354
  
46719
358
  
50737
389
  
52418
AI:5
  
60242
430
  
65391
254
  
74135
AIa:11a
  
96658
CI:4
  
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies