genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

104325
B:2
  
104324
B:1
  
104329
E:1
  
186540
ÖVR:1
  
104316
AI:3
  
104318
AI:5
  
104321
AI:8
  
104327
C:2
  
104314
AI:1
  
104323
AI:10
  
104315
AI:2
  
104326
C:1
  
104317
AI:4
  
104320
AI:7
  
104319
AI:6
  
104322
AI:9
  
104328
C:3
  
115976
Kat:1
  
104329
EI:1
  
104328
CI:3
  
104327
CI:2
  
104326
CI:1
  
358523
EI:2
  
350736
CI:4
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies