genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

125822
AI:8
  
125827
AI:13
  
125816
AI:2
  
125818
AI:4
  
125820
AI:6
  
125819
AI:5
  
125823
AI:9
  
125815
AI:1
  
125824
AI:10
  
125821
AI:7
  
125825
AI:11
  
125826
AI:12
  
125817
AI:3
  
186511
F:2
  
186497
AIIa:3
  
125829
AIIa:2
  
125828
AIIa:1
  
186504
B:3
  
186507
C:7
  
186511
F:2
  
186497
AIIa:3
  
125829
AIIa:2
  
125828
AIIa:1
  
186504
B:3
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies