genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

50721
AI:1
  
22824
AI:10
  
22825
AI:11
  
22826
AI:12
  
22827
AI:13
  
22828
AI:14
  
22829
AI:15
  
22830
AI:16
  
22831
AI:17
  
22832
AI:18
  
22960
AI:19
  
22816
AI:2
  
22961
AI:20
  
22962
AI:21
  
22963
AI:22
  
22964
AI:23
  
22965
AI:24
  
22966
AI:25
  
22967
AI:26
  
22968
AI:27
  
22969
AI:28
  
22970
AI:29
  
22817
AI:3
  
22971
AI:30
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies