genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

261588
C:8
  
261582
B:5
  
261581
B:4
  
261571
AIIa:4
  
261570
AIIa:3
  
261569
AIIa:2
  
261568
AIIa:1
  
72550
AI:12
  
72550
AI:12
  
72550
AI:12
  
39750
BI:2
  
174224
AIIa:9
  
174223
AIIa:8
  
174222
AIIa:7
  
174221
AIIa:6
  
174220
AIIa:5
  
174219
AIIa:4
  
174218
AIIa:3
  
174217
AIIa:2
  
174225
AIIa:10
  
174216
AIIa:1
  
174230
C:15
  
174229
C:14
  
174228
C:13
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies