genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

22972
AI:31
  
22973
AI:32
  
22974
AI:33
  
22975
AI:34
  
22976
AI:35
  
22818
AI:4
  
22819
AI:5
  
22820
AI:6
  
22821
AI:7
  
22822
AI:8
  
22823
AI:9
  
174216
AIIa:1
  
174225
AIIa:10
  
236583
AIIa:11
  
236584a
AIIa:12
  
236585
AIIa:13
  
174217
AIIa:2
  
174218
AIIa:3
  
174219
AIIa:4
  
174220
AIIa:5
  
174221
AIIa:6
  
174222
AIIa:7
  
174223
AIIa:8
  
174224
AIIa:9
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies