genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

22910
AI:2
  
22911
AI:3
  
22912
AI:4
  
22913
AI:5
  
22914
AI:6
  
22915
AI:7
  
22916
AI:8
  
22917
AI:9
  
22918
AI:10
  
22919
AI:11
  
22920
AI:12
  
22921
AI:13
  
22922
AI:14
  
22923
AI:15
  
22924
AI:16
  
22925
AI:17
  
22926
AI:18
  
22927
AI:19
  
22928
AI:20
  
22929
AI:21
  
36753
BI:1
  
36754
BI:2
  
36755
C:1
  
36757
C:2
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies