genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

36758
C:3
  
36759
C:4
  
36760
C:5
  
36761
EI:1
  
36762
EI:2
  
36763
F:1
  
63171
AI:2
  
63172
AI:3
  
63173
AI:4
  
63174
AI:5a
  
63175
AI:5b
  
63176
AI:6a
  
63177
AI:6b
  
63178
AI:7a
  
63179
AI:7b
  
63180
AI:8
  
63181
AI:9
  
63182
AI:10
  
63183
AI:11
  
63184
AI:12
  
63185
AI:13
  
63186
AI:14
  
63187
AI:15
  
63188
AI:16
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies