genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

105641
CI:4
  
105643
CI:5
  
105644
CI:6
  
105650
FI:1
  
106343
AII:3
  
107046b
B:3
  
107501
CI:1
  
107502
CI:2
  
107503
CI:3
  
107504
CI:4
  
107505
CI:5
  
107506
CI:6
  
108406a
CI:1
  
108665
AII:1
  
109271b
B:5
  
109325a
AII:1
  
109326a
AII:2
  
109363
AIIa:1
  
109364
AIIa:2
  
109521
AII:1
  
109624
AIIa:1
  
109766
AII:1
  
109767
AII:2
  
109770
B:3
  
1 2 3 4 5 6 7 8  ... 81 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies