genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

93154
CI:5
  
93155
CI:6
  
93156
EI:1
  
93157
EI:2
  
93158
EI:3
  
93159
EI:4
  
93168
EI:1
  
93169
FI:1
  
93182
CI:1
  
93183
CI:2
  
93184
CI:3
  
93185
EI:1
  
93186
FI:1
  
93187
FI:2
  
93200
CI:1
  
93201
CI:2
  
93202
CI:3
  
93203
CI:4
  
93204
CI:5
  
93205
CI:6
  
93215
CI:2
  
93216
CI:3
  
93217
CI:4
  
95091
AIIa:1
  
1  ... 75 76 77 78 79 80 81 82 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies