genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

22851
AI:2
  
94694
AI:20
  
94677
AI:3
  
101041
AI:3
  
22852
AI:3
  
101042
AI:4
  
22853
AI:4
  
94678
AI:4
  
101043
AI:5
  
22854
AI:5
  
94679
AI:5
  
101044
AI:6
  
22855
AI:6
  
94680
AI:6
  
101045
AI:7
  
22856
AI:7
  
94681
AI:7
  
101045
AI:7
  
101045
AI:7
  
101045
AI:7
  
101046
AI:8
  
22857
AI:8
  
94682
AI:8
  
101047
AI:9
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies