genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101039
AI:1
  
101040
AI:2
  
101041
AI:3
  
101042
AI:4
  
101043
AI:5
  
101044
AI:6
  
101045
AI:7
  
101045
AI:7
  
101045
AI:7
  
101045
AI:7
  
101046
AI:8
  
101047
AI:9
  
101048
AI:10
  
101049
AI:11
  
101050
AI:12
  
101051
AI:13
  
101052
B:1
  
101053
B:2
  
101054
C:1
  
101055
C:2
  
101056
C:3
  
101057
E:1
  
101058
E:2
  
101059
F:1
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies