genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

750940
1635:27
  
750939
1635:26
  
750938
1635:25
  
750937
1635:24
  
750935
1635:22
  
750934
1635:21
  
750933
1635:20
  
750932
1635:19
  
750931
1635:18
  
750930
1635:17
  
107473a
CI:4
  
470862
AIa:48
  
439277
FII:40
  
461519
AIa:23
  
354027
HI:14
  
98721a
EIII:22
  
98719a
EIII:20
  
98860a
EI:40
  
249352
HII:36
  
249351
HII:35
  
249349
HII:33
  
249348
HII:32
  
249346
HII:30
  
249341
HII:25
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies