genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

107471
C:2
  
107473
C:4
  
107457
AI:19
  
107445
AI:7
  
107455
AI:17
  
107462
AI:24
  
107443
AI:5
  
107460
AI:22
  
107476
F:1
  
107456
AI:18
  
107453
AI:15
  
107448
AI:10
  
107441
AI:3
  
107458
AI:20
  
107477
F:2
  
107449
AI:11
  
107444
AI:6
  
107450
AI:12
  
107470
C:1
  
107452
AI:14
  
107465
AI:27
  
107446
AI:8
  
107463
AI:25
  
107466
AI:28
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies