genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

819503
Ac:51
  
819502
Ac:50
  
819457
Ac:5
  
819501
Ac:49
  
819456
Ac:4
  
819455
Ac:3
  
819478a
Ac:26
  
819477a
Ac:25
  
819475a
Ac:23
  
819474a
Ac:22
  
819473a
Ac:21
  
819472b
Ac:20
  
819454
Ac:2
  
819471a
Ac:19
  
819470a
Ac:18
  
819469a
Ac:17
  
819468
Ac:16
  
819467
Ac:15
  
819466
Ac:14
  
819582a
Ac:131
  
819465
Ac:13
  
819580a
Ac:129
  
819579a
Ac:128
  
819578a
Ac:127
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies