genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

751249
1648:11
  
751251
1648:13
  
751252
1648:14
  
751253
1648:15
  
751254
1648:16
  
751255
1648:17
  
751256
1648:18
  
751257
1648:19
  
751258
1648:20
  
751259
1648:21
  
751260
1648:22
  
751261
1648:23
  
751262
1648:24
  
751263
1648:25
  
199400
Aa:1
  
199401
Aa:2
  
819453
Ac:1
  
819462
Ac:10
  
819463
Ac:11
  
819570
Ac:119
  
819464
Ac:12
  
819571
Ac:120
  
819574
Ac:123
  
819578a
Ac:127
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies