genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

835123
CIVa:10
  
835131
CIVb:5
  
835133
CIVb:7
  
835128
CIVb:2
  
835122
CIVa:9
  
835120
CIVa:7
  
835124
CIVa:11
  
835126
CIVa:13
  
835135
CIVb:9
  
835137
CIVb:11
  
835136
CIVb:10
  
835134
CIVb:8
  
835117
CIVa:4
  
835118
CIVa:5
  
835119
CIVa:6
  
835114
CIVa:1
  
835116
CIVa:3
  
835127
CIVb:1
  
835125
CIVa:12
  
835132
CIVb:6
  
835129
CIVb:3
  
355617
HIe:6
  
355601
HIab:1
  
355617
HIe:6
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies