genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

355617
HIe:6
  
355617a
HIe:6
  
467752
AIa:8
  
467751
AIa:7
  
467752
AIa:8
  
467752a
AIa:8
  
467752a
AIa:8
  
109232
B:2
  
109231
B:1
  
109238
EI:1
  
109234
C:1
  
134283
AIIa:1
  
134286
C:5
  
109225
AI:1
  
134287
EI:2
  
109227
AI:3
  
134288
F:2
  
109236
C:3
  
109228
AI:4
  
109235
C:2
  
109229
AI:5
  
134285
AIIa:3
  
134284
AIIa:2
  
109237
C:4
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies