genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

112838
BouReg:2
  
157241
FII:1
  
157242
FII:2
  
157243
FII:3
  
157244
FII:4
  
157245
FII:5
  
157246
FII:6
  
157247
FII:7
  
157248
FII:8
  
157249
FII:9
  
157250
FII:10
  
157251
FII:11
  
157252
FII:12
  
157253
FII:13
  
157254
FII:14
  
157255
FII:15
  
157256
FII:16
  
157257
FII:17
  
157258
FII:18
  
157259
FII:19
  
157260
FII:20
  
157261
FII:21
  
157262
FII:22
  
157263
FII:23
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies