genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

61015
AI:4
  
61013
AI:3
  
61011
AI:2
  
61010
AI:1
  
232216
AIIa:2
  
232215
AIIa:1
  
232229
B:1
  
96942
FII:115
  
96948
FII:121
  
96945
FII:118
  
96955
FII:123
  
96946
FII:119
  
96943
FII:116
  
96947
FII:120
  
96960
FII:124
  
96944
FII:117
  
96949
FII:122
  
97367
BouReg:1
  
112838
BouReg:2
  
157290
FII:50
  
157288
FII:48
  
157285
FII:45
  
157249
FII:9
  
157248
FII:8
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies