genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

102194
AI:1
  
102195
AI:2
  
102196
AI:3
  
102197
AI:4
  
102198
AI:5
  
102199
AI:6
  
102200
AI:7
  
102201
AI:8
  
102202
AI:9
  
102203
AI:10
  
102204
AI:11
  
102205
AI:12
  
102206
AI:13
  
102208
AI:14
  
102209
AI:15
  
102210
AI:16
  
102211
AI:17
  
102212
AI:18
  
102214
AI:19
  
102215
AI:20
  
102216
AI:21
  
102217
B:1
  
102217
B:1
  
102218
B:2
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies