genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

231774
CI:5
  
61631
CI:4
  
61630
CI:3
  
61629
CI:2
  
61628
CI:1
  
61075
AI:11
  
61072
AI:10
  
61070
AI:9
  
61068
AI:8
  
61067
AI:7
  
61066
AI:6
  
61064
AI:5
  
61063
AI:4
  
61060
AI:3
  
231766
AIIa:2
  
61058
AI:2
  
61055
AI:1
  
231765
AIIa:1
  
231769
B:5
  
61627
B:4
  
61626
B:3
  
61625
B:2
  
61624
B:1
  
102222
C:3
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies