genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

46134
Kat:1
  
92852
AI:1
  
92870
AI:2
  
92871
AI:3
  
92872
AI:4
  
92873
AI:5
  
92874
AI:6
  
92875
AI:7
  
92876
AI:8
  
92877
AI:9
  
92878
B:1
  
92879
B:2
  
92879
B:2
  
92880
B:3
  
92880
B:3
  
92881
B:4
  
92882
C:1
  
92883
C:10
  
92884
C:2
  
92885
C:3
  
92886
C:4
  
92887
C:5
  
92888
C:6
  
92889
C:7
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies