genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

41542
CI:1
  
27130
AI:1
  
93870
B:3
  
93869
B:2
  
93717
CII:1
  
93559
AIb:1
  
93439
PI:1
  
93255
FII:1
  
93252
CII:1
  
96575
AI:1
  
116203
N:1
  
93020
AIb:1
  
92984
B:2
  
92932
PI:1
  
92880
B:3
  
92879
B:2
  
136431
DII:1
  
92863
B:2
  
92862
B:1
  
3077
AI:2
  
102949
CI:2
  
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies