genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

114837
AI:1
  
114838
AI:2
  
114839
AI:3
  
114840
AI:4
  
114840
AI:4
  
114840
AI:4
  
114840
AI:4
  
114840a
AI:4
  
114841
AI:5
  
114842
AI:6
  
114843
AI:7
  
114844
AIIa:1
  
114845
B:1
  
114846
C:1
  
114847
C:2
  
114848
C:3
  
114849
C:4
  
114850
EI:1
  
163711
AIIa:1
  
163712
AIIa:2
  
163713
AIII:1
  
163714
B:4
  
163715
B:5
  
163716
B:6
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies