genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

241244
B:11
  
241248
B:10
  
241230
EI:2
  
241232
FI:2
  
241249
B:12
  
114840
AI:4
  
114840
AI:4
  
114840
AI:4
  
114840a
AI:4
  
241226
CII:6
  
241212
CI:10
  
241237
FII:1
  
241233
FI:3
  
370522
LIa:1
  
241223a
CII:3
  
241223b
CII:3
  
241223b
CII:3
  
370540
LIII:1
  
59219
AI:1
  
59219
AI:1
  
59219a
AI:1
  
370521
KIa:2
  
370520
KIa:1
  
241226
CII:6
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies