genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

175912
AIIa:1
  
175913
AIIa:2
  
175914
AIIa:3
  
175915
AIIa:4
  
175917
BI:6
  
175917
BI:6
  
175917
BI:6
  
175918
BI:7
  
175918
BI:7
  
175918
BI:7
  
175920
BII:1
  
175920
BII:1
  
175922
C:10
  
175922
C:10
  
175923
C:11
  
175923
C:11
  
175925
EI:3
  
238532
AIIa:5
  
26306
AI:1
  
26307
AI:2
  
26308
AI:3
  
26309
AI:4
  
26310
AI:5
  
26311
AI:6
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies