genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

26306
AI:1
  
26315
AI:10
  
26316
AI:11
  
26317
AI:12
  
26318
AI:13
  
26319
AI:14
  
26320
AI:15
  
26321
AI:16
  
26322
AI:17
  
26323
AI:18
  
26307
AI:2
  
26308
AI:3
  
26309
AI:4
  
26310
AI:5
  
26311
AI:6
  
26312
AI:7
  
26313
AI:8
  
26314
AI:9
  
175912
AIIa:1
  
175913
AIIa:2
  
175914
AIIa:3
  
175915
AIIa:4
  
238532
AIIa:5
  
38184
BI:1
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies