genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

166065
AIIa:1
  
166067
AIIa:2
  
166068
AIIa:3
  
166070
BI:3
  
166070
BI:3
  
166070
BI:3
  
166072
BI:4
  
166072
BI:4
  
166074
BII:1
  
166076
C:8
  
166076
C:8
  
166078
EI:2
  
166078
EI:2
  
166079
EI:3
  
166081
F:2
  
166081
F:2
  
166082
F:3
  
166082
F:3
  
17970
AI:1
  
17971
AI:2
  
17972
AI:3
  
17975
AI:4
  
17977
AI:5
  
17979
AI:6
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies