genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

17970
AI:1
  
17983
AI:10
  
17984
AI:11
  
17985
AI:12
  
17986
AI:13
  
17987
AI:14
  
17988
AI:15
  
17971
AI:2
  
17972
AI:3
  
17975
AI:4
  
17977
AI:5
  
17979
AI:6
  
17980
AI:7
  
17981
AI:8
  
17982
AI:9
  
166065
AIIa:1
  
166067
AIIa:2
  
166068
AIIa:3
  
29614
BI:1
  
29615
BI:2
  
166070
BI:3
  
166070
BI:3
  
166070
BI:3
  
166072
BI:4
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies