genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

43011
AI:10
  
43012
AI:11
  
43013
AI:12
  
43014
AI:13
  
43015
AI:14
  
43016
AI:15
  
43017
AI:16
  
43018
AI:17
  
43019
AI:18
  
43010
AI:9
  
223983
AIIa:1
  
223992
AIIa:10
  
223993
AIIa:11
  
223994
AIIa:12
  
223995
AIIa:13
  
223996
AIIa:14
  
223997
AIIa:15
  
223998
AIIa:16
  
223999
AIIa:17
  
224000
AIIa:18
  
224001
AIIa:19
  
223984
AIIa:2
  
224002
AIIa:20
  
224003
AIIa:21
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies