genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

188585
VbReg:1
  
188585
VbReg:1
  
188586
DbReg:1
  
188586
DbReg:1
  
188586
DbReg:1
  
188586
DbReg:1
  
188586
DbReg:1
  
188587
FbReg:1
  
188587
FbReg:1
  
188588
HFReg:1
  
188588
HFReg:1
  
188589
HFReg:2
  
188589
HFReg:2
  
202331
HII:1
  
223983
AIIa:1
  
223984
AIIa:2
  
223985
AIIa:3
  
223986
AIIa:4
  
223987
AIIa:5
  
223988
AIIa:6
  
223989
AIIa:7
  
223990
AIIa:8
  
223991
AIIa:9
  
223992
AIIa:10
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies